ฟังเพลง

 
 
ล่องแม่ปิง

แคท รัตติกาล

 
ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอย
ดอกเอื้องสามปอย บ่เกยเบ่งบานบนลานพื้นดิน
ไม้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู่กิน
เสียงซึงสะล้อ จ๊อยซอเสียงพิณ
กู้กับแดนดิน ของเวียงเจียงใหม่
สาวเจ้าควรภูมิใจ บ่ลืมว่าเฮา ลูกแม่ระมิงค์
 
คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดี
ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรี แม่ย่าแม่ญิง
เยือกเย็นสดใส เหมือนน้ำแม่ปิง
มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง
สาวเอยสาวเวียงพิงค์ สาวเครือฟ้าเกยซมซาน
อีกแม่สาวบัวบาน นั่นคือนิทานสอนใจ
 
คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดี
ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรี แม่ย่าแม่ญิง
เยือกเย็นสดใส เหมือนน้ำแม่ปิง
มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง
สาวเอยสาวเวียงพิงค์ สาวเครือฟ้าเกยซมซาน
อีกแม่สาวบัวบาน นั่นคือนิทานสอนใจ